Durst Rho 800 Presto

Durst Rho 800 Presto predstavlja novu generaciju UV digitalnog tiska velikih formata koji je u mogućnosti tiskati na papire, folije, cerade, kartone, staklo, lim, plexi, forexi…

Inovativna rješenja te kombinacija kompaktnog i robusnog dizajna s postrojenjem za kontinuirano ispisivanje bilo kojeg broja ploča, bez prekida i bez premca u
kvaliteti, pružaju dosada nedostižnu razinu produktivnosti i kvalitete za industrijski tisak.

Rho 800 Presto ima sljedeće prednosti i inovacije:

  • Savršena registracija ispisa na uske ploče ispisane po cijeloj širini
  • Širina ispisa do 2,5 m
  • Tisak na sve vrste materijala iz role, kao i na pločaste i to do 4 cm debljine
  • Izuzetna kvaliteta i brzina ispisa
  • Isporuka manjih količina u roku nekoliko sati od slanja pripreme